Tag Archives: Sportsponsoring

Fanpictor zal de digitale transformatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond

NIEDERUZWIL, Zwitserland / NEW YORK, NY, Verenigde Staten, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een meerjarige samenwerking aangekondigd met Fanpictor, een Zwitsers technologiebedrijf binnen de NOEXIS-groep. Fanpictor zal de digitale transformatie van de vereniging ondersteunen en oplossingen bieden voor het betrekken van fans binnen de onlangs geüpgradede mobiele app voor het UEFA Europees kampioenschap voetbal en daarna. Deze overeenkomst valt samen met de lancering van een nieuwe Fanpictor-sponsoringoplossing voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors. Met dit schaalbare end-to-end platform kunnen teams op alle niveaus van de professionele sport geavanceerde technieken en dataverwerking bouwen tegen een toegankelijke prijs.

Samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond
Voortbouwend op de succesvolle samenwerkingen van Fanpictor met grote internationale eigendommen, verenigingen en sponsors uit de sportindustrie, zoals Raiffeisen Bank ZwitserlandCoca-Cola en de National Hockey League (NHL), is deze driejarige overeenkomst met de KBVB (een van de meest vooraanstaande bij UEFA aangesloten verenigingen) een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf nu het zijn wereldwijde activiteiten verder uitbreidt.

“Met de KBVB wint Fanpictor een vooruitstrevende klant en versterkt het zijn expansiestrategie. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met de KBVB en de gezamenlijk ontwikkelde digitale producten een winstgevende en baanbrekende impact zullen hebben op de digitale transformatie van de sportsponsoringindustrie”, aldus Sandro Kälin, oprichter en CEO van NOEXIS AG.

Door het KBVB-partnerschap breidt Fanpictor zijn portfolio van prestigieuze klanten in de sportindustrie uit. Christopher Cheetham, CEO van Fanpictor Inc., zei: “We zijn verheugd om samen te werken met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en om hun ‘digital first’-visie tot leven te brengen. Belgische fans behoren tot ‘s werelds meest fanatieke voetbalsupporters en we kijken ernaar uit om de KBVB te helpen met het leveren van nieuwe ervaringen, spannende content en mogelijkheden voor fans om exclusieve prijzen te winnen tijdens en na EURO 2020. De KBVB deelt onze ambitie om te innoveren en we zijn verheugd om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Digitaal sportsponsorplatform
De manier waarop sport wordt geconsumeerd, is in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk veranderd en is verschoven naar digitale kanalen. Organisaties moeten nieuwe manieren vinden om waarde te leveren aan belanghebbenden en moeten hun activiteiten snel aanpassen aan een sterk veranderde zakelijke omgeving. Als gevolg hiervan is de digitale transformatie in de sportindustrie versneld, waardoor technologie nu gebruikt wordt om ongekende groeimogelijkheden te ontgrendelen.

Fanpictor biedt een geïntegreerd digitaal platform voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors om unieke fanervaringen te creëren en tegelijkertijd diepgaande gedragsinzichten te genereren. Via deze tool krijgen klanten van Fanpictor toegang tot diverse datasets, waardoor ze trends kunnen identificeren, datagestuurde besluitvormingskaders voor marketingactiviteiten kunnen bouwen en nieuwe inkomstenstromen en duurzame bedrijfsmodellen kunnen genereren.

Over Fanpictor
Fanpictor is een Zwitsers technologiebedrijf binnen de NOEXIS-groep dat innovatieve digitale oplossingen ontwikkelt voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors. Fanpictor creëert boeiende digitale ervaringen om langdurige verbindingen op te bouwen tussen fans, teams en sponsors. Fanpictor’s geïntegreerde end-to-end fanbetrokkenheids- en sponsorplatform geeft marketing- en creatieve teams de mogelijkheid om unieke campagnes te ontwikkelen en commercieel gevalideerde gegevens te gebruiken om het succes van hun ideeën te meten. Voor meer informatie over digitale sportsponsoring, fan engagement en business intelligence kunt u terecht op https://www.fanpictor.com.

KBVB-app
Meer informatie over de KBVB-app vind je op https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor soutiendra la transformation numérique de La Royal Belgian Football Association

NIEDERUZWIL, Suisse / NEW YORK, États-Unis, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — La Royal Belgian Football Association (Royal Belgian Football Association, RBFA) a annoncé un partenariat pluriannuel avec Fanpictor, une entreprise technologique suisse appartenant au groupe NOEXIS. Fanpictor soutiendra la transformation numérique de l’association et fournira des solutions d’engagement des fans dans son application mobile récemment mise à niveau pour le Championnat d’Europe de football de l’UEFA, et bien après. Cet accord coïncide avec le lancement d’une nouvelle solution de parrainage Fanpictor pour les propriétés, les associations, les ayants droit et les sponsors. Cette plateforme évolutive de bout en bout permet aux équipes sportives professionnelles de tous niveaux d’accéder à une technologie de pointe et un traitement de données pour un prix accessible.

Partenariat avec la Royal Belgian Football Association
S’appuyant sur les collaborations fructueuses de Fanpictor avec de grandes propriétés internationales, des associations et des sponsors de l’industrie du sport tels que Raiffeisen Bank SuisseCoca-Cola et la National Hockey League (NHL) américaine, cet accord de trois ans avec la RBFA, l’une des fédérations membres les plus expérimentées de l’UEFA, est une étape importante pour l’entreprise en pleine expansion dans ses opérations mondiales.

« Avec la RBFA, Fanpictor gagne un client avant-gardiste et renforce sa stratégie d’expansion. Nous sommes convaincus que la coopération avec la RBFA et les produits numériques développés conjointement exerceront un impact rentable et pionnier sur la transformation numérique de l’industrie du sponsoring sportif », a déclaré Sandro Kälin, fondateur et P.-D.G. de NOEXIS AG.

Grâce au partenariat avec la RBFA, Fanpictor élargit sa liste de clients prestigieux dans l’industrie du sport. Christopher Cheetham, P.-D.G. de Fanpictor Inc., a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la Royal Belgian Football Association pour donner vie à leur vision du “tout numérique”. Les supporters belges sont parmi les supporters de football les plus passionnés au monde et nous sommes impatients d’aider la RBFA à offrir aux fans de nouvelles expériences, un contenu passionnant et des opportunités de gagner des prix exclusifs pendant et après l’Euro 2020. La RBFA partage notre volonté d’innover et nous avons hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Plateforme numérique de sponsoring sportif
La façon dont le sport est consommé a considérablement changé dans toutes les tranches d’âge, passant aux canaux numériques. Les organisations doivent trouver de nouvelles façons d’offrir de la valeur aux parties prenantes et adapter rapidement leurs opérations à un environnement commercial en pleine mutation. En conséquence, la transformation numérique s’est accélérée dans l’industrie du sport, qui utilise désormais la technologie pour ouvrir des opportunités de croissance sans précédent.

Fanpictor propose une plateforme numérique intégrée pour les propriétés, les associations, les titulaires de droits et les sponsors afin de créer des expériences uniques pour les fans, tout en générant des informations comportementales approfondies. Grâce à cet outil, les clients de Fanpictor ont accès à divers ensembles de données, leur permettant d’identifier les tendances, de créer des systèmes de prise de décision basés sur ces données pour leurs activités de marketing, et de générer de nouvelles sources de revenus et des modèles commerciaux durables.

À propos de Fanpictor
Fanpictor est une entreprise technologique suisse au sein du groupe NOEXIS qui développe des solutions numériques innovantes pour les propriétés, les associations, les ayants droit et les sponsors. Fanpictor crée des expériences numériques captivantes pour établir des liens à long terme entre les fans, les équipes et les sponsors. La plateforme intégrée d’engagement et de parrainage des fans de bout en bout de Fanpictor offre aux équipes marketing et créatives la possibilité de développer des campagnes uniques et d’utiliser des données validées commercialement pour mesurer le succès de leurs idées. Vous trouverez plus d’informations sur le parrainage sportif numérique, l’engagement des fans et la veille économique sur https://www.fanpictor.com.

Application RBFA
Vous trouverez plus d’informations sur l’application RBFA sur https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Der Königlich Belgische Fussballverband (RBFA) verkündet eine mehrjährige Partnerschaft mit Fanpictor um die Digitalisierung innerhalb des Verbandes voranzutreiben

Niederuzwil, Schweiz und New York, USA, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Der Königlich Belgische Fussballverband (RBFA) verkündet eine mehrjährige Partnerschaft mit Fanpictor, einem Schweizer Technologieunternehmen der NOEXIS Gruppe, um die Digitalisierung innerhalb des Verbandes voranzutreiben. Fanpictor integriert seine bedürfnisspezifischen digitalen Fan-Engagement-Lösungen in die aktualisierte Mobile-App der RBFA für die UEFA Fussball-Europameisterschaft und die Zeit danach. Diese Kooperation erfolgt zeitgleich mit der Lancierung der neuen Digital Sports Sponsorship Platform von Fanpictor für Sportvereine, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren. Die skalierbare digitale End-to-End-Lösung ermöglicht es Teams auf allen Ebenen des professionellen Sports, einen hochmodernen Technologie- und Datenbetrieb zu einem erschwinglichen Preis aufzubauen.

Partnerschaft mit dem Königlich Belgischen Fussballverband
Nach erfolgreichen Kooperationen mit namhaften internationalen Vereinen, Verbänden und Sponsoren aus dem Sportsektor wie Raiffeisen SchweizCoca-Cola und der National Hockey League (NHL), ist der Dreijahresvertrag mit RBFA, einem der fortschrittlichsten Mitgliedsverbände der UEFA, ein bedeutender Meilenstein für Fanpictor bei der globalen Expansion.

«Mit RBFA gewinnt Fanpictor einen vorausdenkenden Kunden und untermauert damit die Expansionsstrategie. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit RBFA und die gemeinsam entwickelten digitalen Produkte einen gewinnbringenden und zukunftsweisenden Einfluss auf die Digitalisierung der Sportsponsoring-Industrie haben werden», teilt Sandro Kälin, Gründer und CEO der NOEXIS AG, mit.

Durch die Kooperation mit RBFA baut Fanpictor sein Netzwerk an renommierten Kunden im Sportbereich weiter aus. Christopher Cheetham, CEO von Fanpictor Inc., betont: «Wir sind sehr glücklich und stolz, mit dem Königlich Belgischen Fussballverband zu kooperieren und ihre Digital-First-Vision zum Leben zu erwecken. Die belgischen Fussballfans gehören zu den leidenschaftlichsten Fans der Welt. Wir freuen uns deshalb ausserordentlich, RBFA dabei zu unterstützen, ihren Supportern während und nach der EURO 2020 unvergessliche Erlebnisse, massgeschneiderte Inhalte und exklusive Preise zu bieten. RBFA teilt unseren Innovationsdrang und wir sind gespannt, was wir gemeinsam erreichen werden.»

Digital Sports Sponsorship Platform
Die Art und Weise, wie Sport konsumiert wird, hat sich über alle Altersgruppen hinweg stark verändert und sich auf die digitalen Kanäle verlagert. Deshalb müssen neue Wege gefunden werden, um allen Interessensgruppen weiterhin einen Mehrwert zu bieten und die eigenen Prozesse schnell an ein stark verändertes Geschäftsumfeld anzupassen. Infolgedessen schreitet die Digitalisierung in der Sportindustrie in grossen Schritten voran und verschafft Teams, Verbänden, Rechteinhabern und Sponsoren eine enorme Wachstumsmöglichkeit.

Fanpictor bietet eine integrierte digitale Plattform, um einzigartige Fan-Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig aufschlussreiche Insights über das Verhalten und die Präferenzen der Fans zu gewinnen. Mit der Digital Sports Sponsorship Platform erhalten Sportvereine, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren Zugang zu diversen Datensätzen, mit welchen sie Trends erkennen, datengestützte Entscheidungsgrundlagen für Vermarktungsaktivitäten schaffen, neue Einnahmequellen generieren und dadurch ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln.

Über Fanpictor
Fanpictor ist ein Schweizer Technologieunternehmen der NOEXIS Gruppe, das innovative digitale Lösungen für Sportvereine, Sportverbände, Rechteinhaber und Sponsoren entwickelt. Fanpictor schafft fesselnde digitale Erlebnisse, um langfristige Verbindungen zwischen Fans, Teams und Sponsoren aufzubauen. Fanpictors integrierte durchgängige Digital Sports Sponsorship Platform gibt Marketing- und Kreativteams die Möglichkeit, einzigartige, massgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln und den Erfolg ihrer Ideen mit kommerziell validierten Daten zu messen. Weitere Informationen über digitales Sportsponsoring, Fan Engagement und Business Intelligence finden Sie unter https://www.fanpictor.com.

RBFA App
Weitere Informationen zur RBFA App finden Sie unter https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire